Tuesday, October 12, 2010 | By: Писарко


Za da ja raska`am prikaznava vistinski, mora da se vratam nazad vo vremeto nekoi 15godini. Koga ve}e se vra}am tamu, bi sakala da  ostanam malku podolgo...Eden  drag ~ovek koj me nose{e vo gradinka mi raska`uva{e nekoja prikazna koja ne ja pomnam. No,mu ja pomnam poslednata re~enica od govorot-“Sine,pazi se od ~ovek!” Toga{ toa i nema{e nikava smisla, u{te pomalku nekoe zna~ewe. Be{e  krajno ne razbirlivo i te{ko deka mo`ev da sfatam {to sakal da mi ka`e so toa. Edinstvena razlika koja mo`ev da ja voo~am na taa vozrast be{e deka devoj~iwata spijat po hulahopki a ma{kite vo nekoi ~udni, beli yivri. Toa mi be{e edinstvenata razlika koja ja znaev za lu|eto.

[to bi trebalo da zna~i toa da se pazam od ~ovek koga negovata raka ja dr`e{e mojata, koga toj be{e ~ovek. Edinstveno od koe do toga{ mi ka`uvaa da se pazam be{e ladnoto vreme, i ne znaev deka mo`e da ima ne{to poladno od vreme, polo{o od bolka vo grloto, i deka penicilinot  ne pomaga kaj site bolesti.
Vo taka krajno ne jasni okolnosti i zbuneta detska glava ja zaboraviv prikaznata no, ja potisnav re~enicata nekade vo svesta za da nekoga{ si ja objasnam. I ako se setam ubavo i vo tie pred{kolski denovi ima{e deca koi bea porazli~ni od ona {to jas bev vospitana  i mi izgledaa zlobni. Ako ubavo se setam ima{e i toga{ mnogu ismejuvawe, ~ii detski, nevini zborovi nekoi seu{te gi nosat. Ostatokot na koj se se}avam se site onie ubavi ne{ta na koi sakam da se se}avam, a onie koi mi razbudile negativni ~uvstva gi zaboravile godinite.

Kako i da e, korenot na ovaa prikazna {to se pi{uva denes e tamu.
Po~na pred nekoja gradinka, zavr{i na nekoj {ank. Vinoven e {ankerot {to nose{e maica so takov natpis.Takvo potsetuvawe ne sum sretnala nekoj da nosi. Zagledana vo ~a{ata pred mene, ne obrnav vnimanie na negovata simpati~na ironija. I tuka ba{ pred mene, o~i mi izvadi natpisot so edno pra{awe-“When enough is enough? “  Ubavo {to pra{a  si pomisliv, samo {to jas nemam odgovor. I se obidov da odgovoram no,  ne mo`ev. Ne znaev kade e taa granica, od kade po~nuva i kade zavr{uva. Koga e toa “treba” a koga e toa “dosta”?
Zagledana vo bukvite pred mene, se ponudi da sme{a u{te ne{to opivno. Kulturno odbiv pred da mi re~e deka misli deka e dovolno  za ve~erta. I navistina e taka. Tie vi gi polnat ~a{ite i tie  vi ka`uvaat  t.e ve prekinuvaat so piewe i vi ka`uvaat deka e dosta. Vie goltate tie ka`uvaat deka e dovolno.
Barem da ja ima{e nekade merkata za toa koga navistina e dovolno dosta, barem }e mu odgovorev na pra{aweto koe o~igledno gordo go {eta{e naokulu.
Fintata e da uspeete da ispite pove}e za podolgo, zo{to na brzi intervali nema nekoj {to ne pa|a. Da mo`e{ da progolta{ ne zna~i deka e praviot izbor, no, zna~i deka prifa}a{. Edinstveno {to mora da znae{  e kolku i za {to go pravi{ toa, zo{to sekoja ~a{a ima dno i vrv,  i vo eden odreden moment se preliva.                                                  
Negovoto “mislam deka e dovolno” e ni{to vo sporedba so ona {to mo`e da se progolta. Ne zo{to se raboti za sila, tuku zo{to `elbata e pogolema od sposobnosta. Ako nema dovolno i dosta, mo`ebi i mo`e{ da se bori{ da odr`i{ ne{to {to se preliva. Izgradi brana   }e dobie{ ne{to ograni~eno, trgni ja   }e se prelie.Zatoa niedna merka ne e soodvetna za drug. Za mene ona {to e goltka za nekoj e pove}e od dovolno.

Teorijata deka `ivotot e krug i deka nieden ~ovek ne mo`e dovolno dolgo  da ostane ispraven, se  sveduva na toa deka navistina postoi ne{to koe se vika dovolno e, i toa e tuka.
Eve, posle nekolku dena se obiduvam da mu posvetam nekolku redovi na toa edno ednostavno  pra{awe.
Paralela me|u pra{aweto i odgovorot ne postoi. Vo edna odredena to~ka tie se se~at, vo onaa to~ka vo koja sfa}a{ deka onoj {to ti ja ka`al re~enicata e istiot onoj koj nekoga{ ti ja potvrdil. A toa e najlo{ata vistina. Ako ne ti ja potvrdat takvite likovi toga{ i nikoga{ ne bi ja sfatil su{tinata na ka`anoto.
Kako i s# vo `ivotot, drugite lu|e znaat pove}e za nas od nas samite, ili mislat deka znaat. Pa,taka odgovorot mu be{e zapi{an na drugata strana od maicata. Poednostaven od {to jas mislev i porazli~en od moite li~ni pretpostavki-I can’t get enough! I tuka zavr{i filmot.

Edinstveno {to mi ostana ne jasno  e zo{to roditelite sekoga{ ni gi po~nuvaat  `ivotnite lekcii so tolku direktni,slo`eni re~enici. Mnogu porazbirlivo e da ka`ele deka bajkite za koi zboruvale se izmisleni so cel da se razvie fantazijata za ona kon {to celime. Deka princovite ne doa|aat vo paket so bel kow, i deka princezite edinstveno postojat koga nekoj }e gi napravi toa. Zaboravile da ni ka`at deka bajkite ne postojat tuku se sozdavaat.Ona {to go barame ne se nao|a tuku se sozdava, pa zatoa  da po~neme da sozdavame za promena.

0 comments:

Post a Comment