Sunday, October 17, 2010 | By: ПисаркоEtimolo{ki zborot misirka ne znam a i ne se potrudiv da znam od kade poteknuva. Ako na amerikancite toa im e na~in na poka`uvawe blagodarnost, vo mojot re~nik zna~i samo edno-misirka i misir. Gi koristam  za da opi{am striktno, bitni karakteristiki na lu|e koi poka`uvaat afiniteti da bidat toa.
Toa se poseben tip na lu|e koi mo`at da se raspoznaat i na stotina kilometri. Ne bi utnala dobro situirana misirka ni so edno oko a kamo li so dve. Misirite gi ima isto vo izobilie samo razlikata kaj niv e {to lanecot im sveti pove}e od glavata. Toa se kako pod a i b na kolokvium koga treba da zaokru`i{ to~en odgovor. Samo {to tuka ni eden odgovor ne e to~en .

Ona {to e pote{ko da se odgovori e koga ~ovekot mutira vo misir ili ednostavno se ra|a{ so takva predodredenost?  Talent neviden e da mo`e{ da zatvori{ o~i na nekoi ne{ta koi o~igledno ti gi serviraat na poslu`avnik. Pretpostavuvam deka si misir koga }e go pregazi{ ~ovekot vo tebe, ili pak koga misirot vo tebe e poglasen.
Ako se pogledne toa taka, toga{ sigurno bi sledelo pra{aweto zar ne e toa izbor(kako i se vo `ivotot) da bidam misir? Dali navistina ne rezoniraat ili pak navistina vo tie momenti odbiraat da bidat toa?
I tuka le`i celata prikazna ako ja ima voop{to. Ednostaven, uli~en re~nik vo slu`ba na `ivotna lekcija. Lekcija koja mora da ja ka`e{ na na~in kade {to ironijata e nad ubavite zborovi, bidej}i na sekoj drug na~in ja gubi smislata. Pa, kako na drug na~in da pi{uvam koga pravam muabet za misiri, misirki i drugi sli~ni perduvesti ne{ta.
Da bev vo nekoja revolucija, o~ajna za uni{tuvawe na ovoj sindrom kaj ~ovekot bi imala parola-Odbivam da bidam misir! Vaka imam samo niza na situacii vo koi se potvrduva. Polo{ e faktot  {to barem vo edna situacija(iako garantiram deka se pove}e)na sekoj od nas mu porasnale perduvi.

Nema po{tedeni koi nikoga{ ne pominale niz takva situacija. Ako nekoj se protivi na ova, toga{ sigurno treba da se potseti poubavo na edna situacija ili ~ovek koj o~ajno saka{ da zaboravi{ deka nekoga{ se slu~ile. Ne poradi faktot deka ne{to fali kaj niv tuku poradi faktot {to ednostavno misirot vo tebe(niv) si go napravile svoeto. Dali si izgledal glupo, smotano, povr{no, bez osetno ili s# vo edno, e onoj del od misir koj i ne e tolku stra{en. Postra{nen e onoj del koga se spakuvani vo mili ne{ta. U{te postra{no e koga se spakuvani ili vakumirani navidum porazli~ni od ona {to ti izgledaat drugite. Bolno e da sfati{ deka devojkata na tvojata masa bi se raduvala na tvojata solza, ili pak da sfati{ deka te prodal po  cena na misirka. I tuka filozofite i onie iskusnite bi rekle deka taka si dozvolil. Vo red, neka e taka. Samo imam da pra{am dali sum jas misirka ako se obiduvam da vidam ~ovek na mesto kade go nema, dali e grev toa? Dali e moj propust, doblest ili nivna sre}a {to se po{tedeni da gledaat? Ne gledam nikade grev ni gre{ka. Sekoj od nas odbira koj i kakov }e bide. Nikoj ne mo`e da izgradi brana i da se za{titi od ovie raboti, kako {to i drugite ne mo`e da se za{titat od nego. Vo edna situacija dobiva{ vo druga gubi{, edna{ si ti sledniot pat na drugiot mu se mestat kockite. Nema natprevar ako ne saka{ da go ima, nema vojna ako uspee{ da najde{ kompromis. Mo`e{ da zatvori{ o~i i da bide{ misir ili pak mo`e{ da odbere{ da bide{ ~ovek i da se odnesuva{ taka. Koga }e povredi{ da zastane{ i da se izvini{, koga }e po~ne{ da se gubi{ da znae{ da se vrati{ i najbitno po koja cena gubi{, za kogo. Se dodeka ja ima{ du{ata, go ima{ ~ovekot, se ima{ sebe. Vo sekoja druga situacija go ima{ misirot ili kako sakate nare~ete go.

Ne znam samo {to tolku im se navrtiv na misirkive? Izgleda poradi lo{ata zvu~nosta na bukvite spoeni taka. Nie sme `ivotni, so edna darba {to ni e dadena da bideme svesni. Toa ne razlikuva od niv. Nagonot i nenasitnite `ivotinski potrebi mo`e da gi zadovolime poradi sposobnosta da gi procenime. Toa e golema razlika. Zna~i, mo`e{ da go zadovoluva{ svojot `ivotinski del se do momentot koga }e se soo~i{ so nego. Se do toga{ si `ivotno koe go sledi instinktot i potrebata. Vo ovaa to~ka site nie sme isti. Nema svetici i porno yvezdi tuku ima kontrola i samopo~it. Toa e paradoksot kaj potrebite. Ne mo`e da se ignoriraat, ne mo`e da se potisnat, no vo onoj moment koga }e se dobijat prestanuvaat. I nema pogolema praznina od nivnata. Mo`e{ da se spravi{ so prazninata i osamenosta napolno sam, no ne mo`e{ da ja podnese{ vo dru{tvo, vo nivnite zborovi vo ne~ija pregratka. Nema polo{ moment da se soo~i{ so sebe, vistinskata `elba i la`niot nagon koj te donel nekade.
No, toa e vo na{ata priroda. Zaslepeni od ona {to ni smeta ne mo`e da ja vidime ubavinata na rabotite okulu nas. Toa e isto kako  vo sredno koga pove}e se raduva{ na lu|eto od osnovno. Doa|a{ na fakultet i ~eka{ da se soberete vo kafana od klas, so istite onie koi nikoga{ i ne si pomislil deka }e ti nedostigaat ili deka ti zna~at. Sekoga{ za eden vremenski interval gi utiwame ne{tata.

I posle tolku raboti ka`ani, ostavam na sekoj da go odbere svoeto. Dali }e bide `ivotno za podolgo ili pokratko, ili }e gi dobiva istite ne{ta na ~ove~ki na~in i }e ostane ~ovek.0 comments:

Post a Comment